Krijg € 14 korting bij One.com
als u zich aanmeldt via bovenstaande banner

Start / Home / Disclaimer / Bestuur / Galerij / Reeksen / Agenda / Weetjes / Linken

Disclaimer:

 Geen enkele foto op deze website mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze hetzij elektronisch, mechanisch, of enige andere manier, zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van de fotograaf en/of Fotokring Close-Up Bonheiden.

 Alle foto's op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd. Voor alle foto´s geldt dit, tenzij anders vermeld. Dit houdt in dat alle foto´s van deze website niet zomaar gebruikt mogen worden. Toestemming van de fotograaf is nodig. De fotograaf heeft als maker van de foto in beginsel het auteursrecht. Het auteursrecht geeft de maker van het werk het exclusieve recht om dat werk te exploiteren. De fotograaf beslist dus of een foto openbaar mag worden gemaakt en/of verveelvoudigd. Het auteursrecht geeft de fotograaf ook enkele morele rechten, zoals het recht op naamsvermelding. Voor publicatie of vermenigvuldiging van een foto is dus toestemming nodig van de fotograaf.

 Particulier gebruik:

 Indien je een particuliere website (niet commercieel!) hebt, dient u  van te voren een e-mail te sturen waarin wordt vermeld: Welke foto je wenst te  gebruiken en waar (directe url van de website) op welke pagina (url van de webpagina). Als de website geschikt wordt geacht voor gebruik van de foto's, zult u van ons een bericht terug ontvangen met daarin toestemming voor gebruik. Bij gebruik moet onder elke foto "© jaartal naam fotograaf" staan. De foto's mogen in geen geval veranderd of aangepast worden! Het direct doorlinken van plaatjes vanaf andere websites (deeplinking) is niet toegestaan, behalve voor onze banner als deze is opgenomen in een html-code.

 Commercieel gebruik:

 Mocht u foto's in ons fotoarchief geschikt achten om te gebruiken in elke vorm van een redactionele uiting (kranten, bladen, tijdschriften, internetsites etc.), dan dienen wij eerst schriftelijk op de hoogte gebracht te worden via e-mail en gelden dezelfde regels als hierboven. Uiteindelijk kan er ook een financiële vergoeding gevraagd worden. Indien het om een foto met model gaat, zal automatisch ook het model hierover gecontacteerd worden en zal er met hem/haar ook dienen overlegd te worden.